Он-лайн видеотеката не работи. Използвайте сайта само като източник на информация за филми, издадени на DVD

Политика за защита на личните данни

В сила от 20 юли 2009 г.

Видео СПЕКТЪР ООД управлява сайта Видео СПЕКТЪР (www.videospektar.com или www.videospectar.com) и има грижата да съхранява и пази от неоторизиран достъп личните данни на потребителите на сайта. В тази връзка ние предлагаме политика за защита на личните данни, за да информираме потребителите на сайта за това как събираме, използваме и предоставяме Вашите лични данни. Видео СПЕКТЪР защитава личните Ви данни в съгласие с тази политика и “Закона за защита на личните данни”.  За информация сме осигурили линк достъпен от всички на сайта.

Съдържание:

 1. Какво представляват личните данни?
 2. Кога Видео СПЕКТЪР събира лични данни?
 3. Какво става, когато се регистрирам на сайта?
 4. Как Видео СПЕКТЪР използва личните данни?
 5. В кои случай ще ме потърсят от Видео СПЕКТЪР?
 6. Как Видео СПЕКТЪР защитава личните данни?
 7. Връзки към други уеб сайтове.
 8. Как мога да видя или коригирам личните си данни?
 9. Как мога да се свържа с Видео СПЕКТЪР относно политиката за защита на личните данни?
 10. Приложим закон.


Какво представляват личните данни?

Под лични данни Видео СПЕКТЪР има предвид информация за дадено лице, която позволява то да бъде идентифицирано или да може да бъде осъществена връзка с него. Тя включва ЕГН (или ЛНЧ), пълното име на лицето, адреси, телефон, и-мейл адрес.

Кога Видео СПЕКТЪР събира лични данни?

Видео СПЕКТЪР събира лични данни само ако Вие по собствено желание ги предоставите. Те са необходими за да можем да Ви доставяме филмите, съгласно месечния Ви абонамент. В случаите когато филмите са погинали, повредени, откраднати или загубени, както и при неплащане на месечни такси или задържане на филмите след прекратяване на абонамента, личните Ви данни са необходими за Вашето идентифициране.

Какво става, когато се регистрирам на сайта?

Регистрацията на сайта се прави на 2 стъпки. Първоначално трябва да укажете валиден Email адрес и да установите парола. На този етап ще можете да запазвате филми и да гласувате за тях. Ако желаете да получавате филми, трябва да попълните личните си данни, да потвърдите съгласието си с общите условия и да изберете месечен абонаментен план. 

Как Видео СПЕКТЪР използва личните данни?

Видео СПЕКТЪР използва личните данни за:

 1. обработка на поръчката
 2. да запази информация за наетите от Вас филми
 3. месечния Ви абонамент
 4. събиране на дължими суми
 5. да си върне задържаните след срока филми
 6. да Ви уведоми за спечелен бонус от лотария
 7. да отговори на Ваши запитвания, оплаквания или за да се свърже с Вас относно абонамента Ви.

Видео СПЕКТЪР предоставя лични данни на други лица, само ако това се изисква от законово разрешено искане на държавен орган.

В кои случай ще ме потърсят от Видео СПЕКТЪР?

Вие може да получите известие от Видео СПЕКТЪР във връзка с наети от Вас филми, направени покупки и абонаменти, лотарии, запитвания и оплаквания. 

Как Видео СПЕКТЪР защитава личните данни?

Видео СПЕКТЪР използва сигурни средства за защита на личните данни, които събира, съхранява и използва. Ние сме осъществили технологични и организационни процедури, за да гарантираме целостта, сигурността и подходящото използване на Вашите лични данни. Тези процедури са подходящи за естеството и формата на личните данни, които събираме, съхраняваме и използваме - Видео СПЕКТЪР използва хеш (hash) алгоритми за паролите Ви. Хеш технологията е индустриален стандарт при оторизирането на потребители в интернет пространството.

Връзки към други уеб сайтове?

Политиката ни за защита на личните данни се отнася само до информацията събирана от Видео СПЕКТЪР. Нашият сайт може да съдържа връзки (линкове) към други уеб сайтове, притежавани и управлявани от други дружества. Другите дружества могат да имат политика, различна от нашата. Видео СПЕКТЪР  ООД не отговаря за практиките на събиране, съхранение и използване на лични данни от дружествата управляващи сайтове, към които нашия сайт осигурява връзки.

Как мога да видя или коригирам личните си данни?

При настъпили промени в личните Ви данни, (телефон, адрес по местоживеене и т.н.) или  при нежелание от  ваша страна да  ползвате нашите услуги, Ви предоставяме начин да коригирате, допълните или изтриете Вашите лични данни, по които можете да бъдете идентифициран. За промени в персоналната Ви информация посетете сайта, въведете и-мейл, парола и изберете страницата “Моите данни”.

Как мога да се свържа с Видео СПЕКТЪР относно политиката за защита на личните данни?

При въпроси свързани с политиката ни за защита на личните данни, моля свържете се с нас. Необходимата информация ще намерите  на страница “Контакти”.

Приложим закон

Видео СПЕКТЪР е дружество, регистрирано съгласно “Закона за защита на личните данни” като администратор на лични данни.


Как
Авторски права - Видео Спектър ООД
Гласувайте в BGtop.net за първата в България онлайн видеотека!